Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Rokitno

Kontakt Rokitno 23  O5-870 BŁONIE
tel. 22 725 51 03
tel .kom 883 008 513

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w następujących godzinach:

rano godzina 9 - 9.30

i po południu 15.30 - 16.00

Konto remontowe:

 PEKAO S.A.16 1240 2164 1111 0010 0631 8713

Porządek Mszy Świętych

niedziele: godz.9.00 11.30 16.30 
dni powszednie 16.30


 Pokaż na mapie Rokitno 

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

Jeden procent możemy przeznaczyć na fundację.

KRS 0000282796 

W rubryce cel szczegółowy wpisujemy: Rokitno 

 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE


..................................................

...............................................

Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 6))

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

Oto Bóg jest moim zbawieniem! * 
Jemu zaufam i bać się nie będę. 
Pan jest moją pieśnią i mocą, * 
i on stał się moim zbawieniem.

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę * 
ze zdrojów zbawienia. 
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! † 
Ukażcie narodom Jego dzieła, * 
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! * 
i cała ziemia niech o tym się dowie. 
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, * 
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

.............................................


       Licznik odwiedzin liczy od 10.09.2018 r. 

16 grudnia 2018 Niedziela

Trzecia Niedziela Adwentu

III Tydzień Adwentu

                         ROK C, I 

                         

Dziś kolor szat różowy.

Ewangelia 16 grudnia 2018 r.Adwent to czas radosnego oczekiwania rozpoczyna się wraz z czwartą niedzielą przed Bożym Narodzeniem kończy się 24 grudnia. Dla chrześcijan jest to czas zadumy i wyczekiwania narodzin Jezusa Chrystusa.


Data rozpoczęcia nie jest stała początek Adwentu zawsze przypada na czwartą niedzielę przed Bożym Narodzeniem. W tym roku jest to drugiego grudnia. W pierwszym dniu adwentu w kościele rozpoczyna się rok liturgiczny. Adwent 2018 kończy się Wigilią, czyli 24 grudnia.


W czasie trwania Adwentu tradycyjnie w kościołach odprawiane są roraty, czyli poranne msze święte. Są to msze ku czci Maryi Panny na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego.


W Adwencie w liturgii dominuje kolor szat fioletowy. Ornat, który kapłan zakłada na mszę świętą, jest w kolorze fioletowym symbolizuje on czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt.


Tegoroczne hasło Adwentu 2018 brzmi - "W mocy Bożego Ducha".

.......................................................

 

HISTÓRIA

O Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora dos Primazes da Polônia é localizado em Rokitno, a 25 quilômetros de Varsóvia, entre as cidades de Blonie e Brwinow. É um lugar de inúmeras conversões, graças e recuperações físicas e espirituais. As origens do culto à pintura da Virgem Maria, que está localizada no altar-mor, datam-se do século XVII. Nessa época, o templo de São Tiago foi construído - de acordo com o projeto de Thomas Belotti - e consagrado em1797. 

história do templo estava intimamente ligada à história da Polônia. O templo foi destruído duas vezes - durante a I e a II Guerras Mundiais - e depois reconstruído.  A Consagração do Templo restaurado foi realizada em 1931 pelo bispo Stanislaw Gall e em 1968 pelo Primaz da Polônia, Cardeal Stefan Wyszynski, que o batizou de Nossa Senhora Auxiliadora dos Primazes da Polônia. Durante o período de destruição das guerras, a única coisa que sobreviveu sem um único dano foi uma pintura milagrosa da Virgem Maria. Era um sinal para os fiéis de que a Virgem Maria havia escolhido aquele lugar para ser adorado.

Em 1986, o cardeal Jozef Glemp concedeu o templo e a paróquia em custódio da Congregação da Pequena Obra da Divina Providência (Orionitas) e elevou a igreja à categoria de santuário. Em 18 de setembro de 2005 coroou a pintura da Virgem Maria.

ARQUITETURA E DECORAÇÃO

O templo foi construído em estilo barroco. Dentro do templo, a atenção deve ser dada ao altar principal com uma pintura milagrosa da Virgem Maria, o altar de São Adalberto de Praga, o altar de São Tiago, o altar da Natividade, pia baptismal, púlpito, lustres e órgãos do Senhor. Um relicário contendo relíquias da Cruz Sagrada no alto-mor.

 Foto Santuário  

CERIMÔNIAS

15 de agosto - A Festa da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria

8 de setembro - A festa da Natividade de Nossa Senhora

18 de setembro - Aniversário da Coroação da Pintura Milagrosa

.....................................................Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Rokitno

HISTORIA

Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Prymasów znajduje się w Rokitnie, 25 km na zachód od Warszawy na trasie Błonie – Brwinów. Jest to miejsce licznych łask i nawróceń, uzdrowień duchowych i fizycznych. Początki kultu cudownego obrazu Maryi, znajdującego się w głównym ołtarzu,  sięgają XVII w. Wtedy to została zbudowana murowana świątynia p.w. Św. Jakuba wg projektu Tomasza Belottiego, konsekrowana w 1797 r. Dzieje świątyni były ściśle związane z dziejami narodu polskiego. Kościół był dwukrotnie niszczony – podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, a następnie odbudowywany.  Konsekracji świątyni podźwigniętej z ruin dokonywali – bp. Stanisław Gall w 1931 r. oraz Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński w 1968 r., który nadał jej tytuł Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki. Czas zawieruchy wojennej i zniszczenia, w cudowny sposób bez najmniejszych nawet uszkodzeń, przetrwał jedynie cudowny obraz Matki Bożej. Był to znak dla ówczesnej ludności, że to miejsce Maryja sobie wybrała i tu pragnie odbierać cześć.

W 1986 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp powierzył opiekę nad świątynią i parafią Zgromadzeniu Zakonnemu Księży Orionistów, podniósł kościół do rangi sanktuarium,                 a 18 września 2005 r. koronował obraz Matki Bożej.

ARCHITEKTURA I WYSTRÓJ

Kościół zbudowana w stylu barokowym. We wnętrz świątyni na szczególną uwagę zasługuje: ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Bożej, ołtarz św. Wojciecha, ołtarz św. Jakuba, ołtarz Narodzenia Pańskiego, chrzcielnica, ambona, żyrandole oraz organy.

W ołtarzu głównym znajduje się relikwiarz z relikwiami Krzyża Świętego.

 Zdjęcia Sanktuarium  

UROCZYSTOŚCI SANKTUARYJNE

15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – odpust parafialny;

 

08 września – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

 

18 września – rocznica koronacji cudownej obrazu


.......................................................


HISTORY

A Sanctuary of Mary Help of Christians of Primates is located in Rokitno,25 kmfrom Warsaw, between Blonie and Brwinow. It is a place of numerous conversions, graces and both spiritual and physical recoveries. The origins of the cult of the Virgin Mary’s painting, which is located in the main altar, date back to the 17th century. At that time, according to Thomas Belotti’s project a temple of James the Great was built and in 1797 was consecrated. The history of the temple was closely connected with the history of Poland. The temple was destroyed twice – during World War I and II – and then reconstructed. Temple’s consecration was realized in 1931 by bishop Stanislaw Gall and in 1968 by Primate of Poland, Cardinal Stefan Wyszynski who named it Mary Help of Christians. During the time of war and destruction, the only thing that survived without a single damage, was a miraculous painting of the Virgin Mary. It was a sign that the Virgin Mary had chosen that place to be worshiped.

In 1986, Cardinal Jozef Glemp conceded the template to Orionine Fathers Congregation. On September 18th, 2005 he crowned the Virgin Mary’s painting.

   ARCHITECTURE AND DECORATION

The temple was built in a Baroque style. Inside the temple, attention should be put to the main altar with a beautiful painting of the Virgin Mary’s, altar of St. Adalbert of Prague, altar of James the Great, Nativity of the Lord’s altar, baptismal font, pulpit, chandeliers and organs. A reliquary containing relics of the Holy Cross is located in the main altar.

 Foto Sanktuary  

          CEREMONIES

August 15- The Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

 

September 8– The Feast of the Nativity of Our Most Holy Lady

 

September 18 – Anniversary of a miraculous painting’s coronation