Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki

18 września 2015r minęła X Rocznica Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Prymasowskiej  Wspomożycielki. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył  J.E.KS.KARD  KARZIMERZ NYCZ  w          asyście księży Orionistów na czele z Prowincjałem Zgromadzenia Ks. Krzysztofem Baranowskim. Podczas mszy świętej dziękowano  za 25- lecie odrodzenia życia samorządowego w naszej ojczyźnie. Gościliśmy przedstawicieli samorządów powiatu pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i grodziskiego, którzy przybyli na godzinę 18/00 w pieszych pielgrzymkach z Błonia, Pruszkowa, Żukowa.

Zdjęcia z uroczystości fot. Iwona Grabek.

Zdjęcia 10r. kor. 18.09.2015r  

Uroczystość film Jan Dąbrowski.    

Film 10r. kor. 18.09.2015r 

Dzwonnica

Podczas prac konserwacyjnych prowadzonych na wieży dzwonnicy, w kuli ( bani ) znajdującej się na szczycie pod samym krzyżem zwieńczającym dach, zostały znalezione dokumenty związane z czasami jej budowy czyli z 1911 rokiem. Dokumenty były schowane w szczelnie zamkniętej butelce. Po ich sfotografowaniu zostały przesłane do odczytania do naszej byłej parafianki Pani Zofii Gomulki ( z domu Skrońskiej z Biskupic ) mieszkającej obecnie w USA. Dzięki jej pracy możemy teraz łatwo zapoznać się z czasami w których była budowana dzwonnica. Za pomoc w odczytaniu dokumentów wielkie podziękowania dla Pani Zofii składa ksiądz proboszcz oraz parafianie. Po zakończeniu prac konserwacyjnych na wieży dokumenty zostały z powrotem umieszczone w tej samej butelce, uzupełnione o nowe informacje z obecnych czasów i ponownie schowane w kuli (bani) na dachu dzwonnicy tak żeby za następne sto lat dawały świadectwo o dzisiejszych i dawnych czasach.

Dokumenty  z 1911 i 1933 r 

Dzwonnica zdjęcia 30.04.2015 r

Jan Dąbrowski.


100 rocznica ocalenia cudownego obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej.

Do uczenia 100 rocznicy tych wydarzeń przyczynili się Paweł Białecki Prezes Lokalnej Grupy Działania „Miedzy Wisłą a Kampinosem” .Paweł Kanclerz Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. Włodzimierz Młot  Prezes FC Płochocin. Ks. Kazimierz Ambroziak Proboszcz parafii p.w Najświętszej Marii Panny w Rokitnie.

Z tej okazji wydano broszurę opisującą to wydarzenie opracowanie Agnieszka Kowalska Paweł Białecki.

Dnia 19 pażdziernika 2014r o godzinie 11.30 odbyła się Uroczysta Msza Święta.

Przewodniczył Ks. Prałat Tadeusz Jaworski Kustosz Cmentarza Pamięci Narodowej w Palmirach. Współprzewodniczył Ks. Kubiak                 oraz Ks. Proboszcz Kazimierz Ambroziak.

Zdjęcia z uroczystości są w galerii a film pod linkiem filmy.

Zawody strażackie 2015 rok.

W dniu 13 czerwca na stadionie sportowym w Pruszkowie odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP z powiatu pruszkowskiego. Zawody podzielone są na dwie konkurencje:
- sztafeta pożarnicza 7x 50 m. Dla niewtajemniczonych- biegnie kolejno 7 osób, każda ma do przebiegnięcia  50m i każda pokonuje inną przeszkodę z prądownicą strażacką w ręku (którą przekazuje następnej osobie)- skok przez rów, bieg przez równoważnię, omijanie  tyczek , skok przez płotek, skok przez ścianę , podłączanie prądownicy do węża strażackiego.Liczy się czas i prawidłowo wykonanie zadania.

- ćwiczenie bojowe. Polega na zbudowaniu "ssawnej" ,  podłączeniu jej do pompy i wrzuceniu  drugiej końcówki do basenu z wodą ,inni zawodnicy budują 2  linie gaśnicze. Zakończenie zadania to obrócenie tarczy strumieniem wody  przez pierwszą rotę ,a strąceniem pachołków przez drugą. Także liczy się czas i prawidłowe wykonanie zadania.

W tym roku , jak i w poprzednim, OSP Biskupice wystawiło 3 drużyny -męską, żeńską i oldboyów, czyli seniorów. Drużyna żeńska zajęła pierwsze miejsce, męska -trzecie, a seniorzy mimo swojego wieku ( suma lat wszystkich 9-ciu zawodników wynosiła 465 lat )- również pierwsze.

 

Iwona Grabek.

Zawody strażackie 13.06.2015 r Ciekawostka z ostatniego miesiąca  

16 sierpnia dostaliśmy email od pana Michaiła z Moskwy obywatela rosyjskiego ze zdjęciem zniszczonego naszego kościoła z 1915 roku ( zdjęcie poniżej )  w którym wyjaśnił ze to zdjęcie było błędnie umieszczone w antologii "Kronika wojny 1914 - 1917" jako zniszczony kościół w Dwinsku przez Niemców.Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Czwartek 4 czerwca o godzinie 11/30 odbyła się Uroczysta  Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Rektora Seminarium Księży Orionistów Ks. Krzysztofa Baranowskiego. Słowo Boże wygłosił Ks. Prowincjał Antoni Wita. Procesja odbyła się do czterech ołtarzy . Zdjęcia zrobiła pani Iwona Grabek a film Jan Dąbrowski. 

Boże Ciało zdjęcia 4.06.2015 r. 

Boże Ciało film 4.06.2015 r. 

Uroczystości z okazji 25-lecia samorządności.

W dniu 24 maja 2015r w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego grupa pielgrzymów zebrała się przed kościołem w Brwinowie i udała się pieszą pielgrzymką dziękczynnie do Sanktuarium w Rokitnie. W pielgrzymce uczestniczyli  prowadzący ks. Arkadiusz Śledzik, wikariusz z parafii św. Floriana w Brwinowie. Głównym punktem uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki w Rokitnie była msza św. Przewodniczył JE KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ. Wzięli w niej udział burmistrzowie gmin Brwinów Arkadiusz Kosiński i Błonie  Zenon Reszka, Ożarowa Paweł Kanclerz radni rad miejskich, burmistrzowie poprzednich kadencji, honorowi obywatele, przedstawiciele stowarzyszeń, sołtysi, poczty sztandarowe z OSP Biskupice i Miasta Gminy Brwinów.
Uroczystą mszę św. i koncert na zakończenie uroczystości zaprezentował Chór Archikatedry Warszawskiej.

Odrodzona samorządność to największy sukces przemian w Polsce. Początki sięgają  Sierpnia`80. Program „Samorządna Rzeczpospolita” uchwalony na I Zjeździe NSZZ „Solidarność” stał się kamieniem węgielnym przyszłych zmian a wola narodu wyrażona  4 czerwca 1989 r. otworzyła drogę do wolnych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 r.

 Jan Dąbrowski.


Zdjęcia 24.05.2015 r. 

Film 24.05.2015 r. 


Biskupice poświęcenie krzyża

W dniu 1 maja 2015roku o godz.18.00 we wsi Biskupice ks. proboszcz Kazimierz Ambroziak dokonał uroczystego poświęcenia krzyża. na uroczystości , oprócz ks. proboszcza ,obecni byli -burmistrz  Brwinowa- pan Arkadiusz Kosiński , pani sołtys wsi Biskupice -Elżbieta Dolota , ochotnicy z OSP Biskupice i mieszkańcy. 

Poprzedni krzyż ucierpiał w wypadku drogowym, tak jak kilka lat temu figurka w Biskupicach majątku. 

Poprzedni drewniany krzyż należał do dwuczłonowych obiektów. oba człony wykonane były z belek o przekroju  kwadratowym. na skrzyżowaniu ramion umieszczona          była figura przedstawiająca  postać Chrystusa ukrzyżowanego. na wysokości 1 m znajdował się okap, pod nim medalion z podobizną matki boskiej i napisem :

TY COŚ KARMIŁA ŚWIATA ZBAWIENIE,

TY NAM JAK MATKA DAJ POŻYWIENIE.

Pod medalionem umieszczony był krzyżyk. na części pionowej krzyża znajdował się napis reliefowy, zatarty. krzyż otoczony był ogródkiem.

Obecny krzyż  bardzo przypomina  oryginał, co można samemu ocenić po zdjęciach.

Biskupice 1.05.2015 r. 

Iwona Grabek. Św. Alojzy Orione. wł Luigi Orione ur.23 czerwca 1872 w Pontecrone. zm 12 marca 1940 w San Remo- włoski duchowny katolicki, działacz społeczny i oświatowy, założyciel zgromadzenia Małego Dzieła Boskiej Opatrzności (Orionistów)

Informacje

Dyrekcja Generalna Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (Italia)www.donorione.org

Dyrekcja Prowincjalna Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (Polska)
www.orionisci.rel.pl

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Orionistów w Zduńskiej Woli

www.wsdorione.pl

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku
www.parafia-nsj.pl

Parafia Św. Alojzego Orione w Warszawie
www.parafiaorione.rel.pl

Parafia Wniebowzięcia NMP w Rokitnie k/Warszawy – Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki
www.sanktuariumrokitno.pl

Parafia Św. Jana w Malborku
www.jan.rel.pl

Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie
www.hospicjumopatrznosci.org

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
www.czynmydobro.pl

Centrum Powołaniowe Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
www.centrumpowolaniowe.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie
www.barskaorione.pl

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kaliszu
www.orionesow.pri.pl

Centrum Księdza Orione w Kaliszu
www.centrumorione.rel.pl

Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy w Międzybrodziu Bialskim
www.orionisci.bielsko.opoka.org.pl

Schronisko dla bezdomnych w Henrykowie k/Zduńskiej Woli
www.republika.pl/l_wojtys/

LSO Prowincji Polskiej Księży Orionistów
www.lso.orionisci.pl

Polecamy Oficjalna strona Watykanu www.vatican.va  

Konferencja Episkopatu Polski www.episkopat.pl

Katechizm Kościoła Katolickiego - cały tekst Katechizmu on Line  www.katechizm.opoka.org.pl 

Interaktywny Serwer Biblijny - tekst Pisma świętego i nie tylko www.biblia.net.pl

Serwis Zakonów w Polsce http://zyciezakonne.pl

Serwis Małego Gościa Niedzielnego http://www.maly.goscniedzielny.pl

O objawieniach w Fatimie - jakże aktualnych www.fatima.pl  

Dziewiąta Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej.

Dnia 18 września 2014roku przeżywaliśmy dziewiątą rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej Wspomożycielki Prymasów Polski i wiernych.Uczestnicy obchodów 9. Rocznicy Koronacji Cudownego Obrazu matki Bożej Rokitniańskiej: Ks. Antoni Wita – prowincjał Zgromadzenia Księży Orionistów Ks. Tadeusz Gałecki Księża z dekanatu na czele z dziekanem

Radio Niepokalanów z ojcem dyrektorem Damianem Karczmerem Samorządowcy trzech powiatów – pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i grodziskiego

1.     Elżbieta Smolińska – Starosta Powiatu Pruszkowskiego

2.     Urszula Wojciechowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego

Przewodniczący rad miejskich i gminnych, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z terenu powiatu warszawskiego zachodniego. Gospodarze spotkania: władze Miasta i Gminy Błonie P. Zenon Reszka – Burmistrz  i P. Marek Książek oraz przewodniczący Rady Miasta p. Jacek Fuglewicz; Poczty sztandarowe, organizacje pozarządowe, harcerze, strażacy, młodzież, pielgrzymi indywidualni.